Rang sayt: A A A A


Milliy valyutada

Muddatli omonat turlari

Omonat nomi Asosiy shartlari

"Fidoiy"

Muddati: 1-3 oygacha

Yillik foizi - 15 %

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga hisoblangan foizlar har oyda to‘lab boriladi, bir oylik foizi omonat joylashtirilgan kuni oldindan berilishi mumkin.
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.   
4. Omonat muddatidan oldin talab qilinganda oldin hisoblab berilgan foiz to‘lovlar omonat summasidan ushlab qolinadi.

"Istiqlol"

Muddati: 1-3 oygacha

Yillik foizi - 15 %

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar omonat muddati tugagandan so‘ng naqd pulda beriladi yoki naqd pulsiz shaklda omonatchi talab etgan to‘lovga yo‘naltiriladi.
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.
4. Omonat muddatidan oldin talab qilinganda oldin hisoblab berilgan foiz to‘lovlar omonat summasidan ushlab qolinadi.

"Barakali sarmoya"

Muddati: 4-6 oygacha

Yillik foizi - 16 %

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar xar oyda naqd pulda beriladi yoki naqd pulsiz shaklda omonatchi talab etgan to‘lovga yo‘naltiriladi.
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.
4. Omonat muddatidan oldin talab qilinganda, oldin hisoblab berilgan foiz to‘lovlar omonat summasidan ushlab qolinadi.

"Yaxshi niyat"

Muddati: 3-13 oygacha

Yillik foizi - 14%

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar xar oyda naqd pulda beriladi yoki naqd pulsiz shaklda omonatchi talab etgan to‘lovga yo‘naltiriladi. Omonatning bir oylik foizi omonat joylashtirilgan kuni oldindan berilishi mumkin.
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.
4. Omonat muddatidan oldin talab qilinganda, oldin hisoblab berilgan foiz to‘lovlar omonat summasidan ushlab qolinadi.

"Jonajon vatan"

Muddati: 7-13 oygacha
Yillik foizi - 18%

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar xar oyda naqd pulda beriladi yoki naqd pulsiz shaklda omonatchi talab etgan to‘lovga yo‘naltiriladi.
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.
4. Omonatchi mavjud omonatining to'liq yoki uning bir qismini muddatidan oldin qaytarishni talab qilgan hollarda, shartnoma shartlari buzilgan hisoblanib, oldindan to'langan foiz mablag'lari qayta hisob kitob qilinadi hamda mazkur omonat uchun shartnomada belgilangan foiz to'lovining 50 foizi miqdorida foiz hisoblab to'lanadi.

"Inson manfaati"

Muddati: 13-25 oygacha
Yillik foizi - 20 %

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar xar oyda naqd pulda beriladi yoki naqd pulsiz shaklda omonatchi talab etgan to‘lovga yo‘naltiriladi.
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.
4. 12 (o'n ikki) oygacha bankda saqlangan omonat mablag'ini muddatidan oldin talab qilinganda, shartnoma shartlari buzilgan hisoblanib, oldindan to'langan foiz mablag'lari qayta hisob kitob qilinadi va omonat bo'yicha shartnomada belgilangan yillik foiz to'lovining 75 foizi miqdorida hisoblab to'lanadi.

"Ishonch" Muddati: 1-6 oygacha
Yillik foizi - 12%

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar xar oyda naqd pulda beriladi yoki naqd pulsiz shaklda omonatchi talab etgan to‘lovga yo‘naltiriladi.
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.
4. Bir oydan ortiq saqlangan omonat summasining 50% gacha qismini omonatning amal qilish davrida bir yoki bir necha marta bo‘lib olinganda omonat sharti buzilgan hisoblanmaydi. Omonatning 50% dan ortiq qismi muddatidan oldin talab qilinganda, oldin hisoblangan foizlar omonat summasidan ushlab qolinadi.

"Kelajak bunyodkori"

Muddati:25-36 oy.
Yillik foizi - 21%
 

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar xar oyda naqd pulda beriladi yoki naqd pulsiz shaklda omonatchi talab etgan to‘lovga yo‘naltiriladi. 
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa aqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi. 
4. 12 oygacha saqlangan omonat muddatidan oldin talab qilinganda, omonatga oldin hisoblangan foiz to‘lovlar omonat summasidan ushlab qolinadi. 
5. 12 (o'n ikki) oydan ortiq bankda saqlangan omonat mablag'ini muddatidan oldin talab qilinganda, shartnoma shartlari buzilgan hisoblanib, oldindan to'langan foiz mablag'lari qayta hisob kitob qilinadi va omonat bo'yicha shartnomada belgilangan yillik foiz to'lovining 75 foizi miqdorida hisoblab to'lanadi.

"Baraka"

Muddati:1-3 oygacha, 4-6 oygacha, 7-9 oygacha, 10-12 oygacha, 13-18 oygacha, 19-25 oygacha.
Yillik foizi - 15%, 16%, 17%, 18%, 20%, 21%
 

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar xar oyda naqd pulda beriladi yoki naqd pulsiz shaklda omonatchi talab etgan to‘lovga yo‘naltiriladi.
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda (shu jumladan, bank plastik kartochkasidan) qabul qilingan mablag'lar bank tomonidan naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz shaklda boshqa maqsadlarga chiqim qilinayotganda amaliyot o'tkazilish vaqtida bankning yagona tarifi asosida xizmat haqi undiriladi.
4. Omonatga hisoblangan foizlar kapitalizatsiya qilinmaydi, ya'ni hisoblangan foizlarga qo'shimcha tarzda foizlar hisoblanmaydi.
5. Omonatga joylashtirilgan dastlabki mablag'ning 25(yigirma besh) foizidan ortmagan qismi omonatchi tomonidan muddatidan oldin qaytarib olinganda shartnoma shartlari buzilgan hisoblanmaydi, ya'ni omonatning qoldiq summasiga foizlar shartnomaning 8 bandi asosida hisoblanib davom ettiriladi.
6. Omonatga joylashtirilgan dastlabki mablag' summasining 25(yigirma besh) foizidan ortiq qismi omonatchi talabi asosida muddatidan oldin qaytarib olinganda shartnoma shartlari omonatchi tomonidan buzilgan hisoblanadi va omonatdagi mablag' mablag' joylashtiruvchiga qaytarilishi yoki boshqa omonat turiga yangidan rasmiylashtirilishi lozim.
7. Bir oy muddat to'lmasdan omonatchining tashabbusi bilan qaytarib olingan omonatga hisoblangan foiz to'lovlar bank tomonidan ushlab qolinadi.

       "Yubiley" 

Muddati:25 oy.
Yillik foizi - 22%
Omonatning yuqori miqdori – 25 000 000 so‘m.

1.Milliy valyutadagi muddatli mazkur omonatga mablag‘lar 2019 yilning 8 iyulidan 2 avgustigacha (2 avgust kirmagan holda) 25 kun muddat davomida qabul qilinadi.
2.Omonatga mablag‘lar qabul qilishning eng kam miqdori cheklanmagan. 3.Omonatchining dastlabki omonat summasi ustiga qo‘shimcha mablag‘ qabul qilinmaydi. Joylashtirilgan omonat muddatidan oldin qaytarib olinganda shartnoma shartlari buzilgan hisoblanadi.
4.“Yubiley” omonatiga mablag‘lar naqd pulda yoki naqd pulsiz shaklda jismoniy shaxslarning ish haqi va unga tenglashtirilgan pul mablag‘lari, jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
5.Hisoblangan foiz to‘lovlar har oyda amalga oshiriladi.
6.Ushbu omonatga mablag‘ joylashtirgan mijozlarga bank plastik kartochkasi bepul taqdim etiladi. Shuningdek, “Depozit banking” mobil dasturidan bepul foydalanish imkoniyati yaratiladi.


Chop qilish PDF ni yuklash
O`zbekiston
Respublikasining
Hukumat portali
O`zbekiston Respublikasi
Markaziy banki

Siz ATB "Qishloq qurilish bank" tomonidan xizmat ko'rsatish sifatini qanday baholaysiz?

  • A'lo 80%
  • Qoniqarsiz 56%
  • Xizmatlardan kelajakda foydalanaman 26%
  • Yaxshi 19%
  • O'rta 14%
Valyutalar kursi 17.07.2019
Valyuta Xarid Sotish MB
1 USD 8 590,00 8 650.00 8 584,50
1 EUR 9 200.00 9 900.00 9 673,87
1 GBP 10 600.00 11 400.0 10 793,29
1 JPY 60.00 85.00 79,57
1 CHF 8 300.00 8 900.00 8 724,09
1 RUB 90,0 140,0 136,34
Kalkulyatorlar Bank xizmatlari tariflari