Rang sayt: A A A A


Milliy valyutada

Jamg'armali omonat turlari

Omonat nomi Asosiy shartlari

 "Kafolat"

Muddati - 6-13 oygacha

Yillik foizi - 16%

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga hisoblangan foizlar kapitalizatsiya qilib boriladi va omonat muddati tugagandan so‘ng to‘lab beriladi.
3. Omonatga qo‘shimcha mablag‘ kiritilib borilishi mumkin.
4. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.
5. Omonat muddatidan oldin talab qilinganda, oldin hisoblab berilgan foiz to‘lovlar omonat summasidan ushlab qolinadi.

"Kommunal xizmat"

Muddati - 6-25 oygacha

Yillik foizi -17%

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga hisoblangan foizlar mazkur omonatchi nomidan uy-joy, kommunal to‘lov xizmati tashkilotlariga avans tariqasida yoki omonatchining ushbu tashkilotlar oldidagi mavjud qarzdorligini so‘ndirish uchun ko‘chirib beriladi (foizlar naqd pul shaklida berilmaydi).
3. Omonatchining 12 oydan ortiq muddat saqlangan omonatini qaytarib olish talab etilganda, ushbu omonat saqlangan butun davrga yillik O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalash stavkasining 50 % i miqdoridan kelib chiqib foizlar to‘lab beriladi. Oldin to‘langan foiz to‘lovlarning qolgan qismi omonat summasidan ushlab qolinadi.  
4. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi

"Obod turmush"

Muddati -13-36 oygacha

Yillik foizi - Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalash stavkasi 85% miqdorida  (13,6 %)

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga foiz to‘lovlar: Omonatga xisoblangan foizlar xar oyda omonatchining namunaviy loyihalar asosida qurilgan yakka tartibdagi uy-joyi bo‘yicha mavjud imtiyozli-ipoteka kreditlari foizlariga, imtiyozli-ipoteka krediti asosiy qarzdorligiga xamda qolgan qismi omonatchining imtiyozli-ipoteka kreditlarini muddatidan oldin so‘ndirishga yo‘naltirilib borildi. (foizlar naqd pul shaklida berilishiga yo‘l qo‘yilmaydi).
3. Omonatchi 12 oydan ortiq muddat saqlangan omonatini qaytarib olishni talab etganda, ushbu omonatga yillik O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalash stavkasining 50% miqdoridan kelib chiqib foizlar hisoblab to‘lanadi.                                                                                                                                 4. Omonatga qo‘shimcha mablag‘ kiritilib borilishi mumkin.
5. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchining bank oldida imtiyozli-ipoteka kredit va foiz qarzdorliklari to‘liq so‘ndirilgandan so‘ng naqd pulda berilishi yoki naqd pulsiz shaklda chiqim qilinishi mumkin unda, omonat summasidan bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.
6. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi.


"Barkamol avlod"

Muddati - 16 yoshgacha

Yillik foizi - Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalash stavkasi 90% miqdorida  (14,4 %)

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar yillik kapitalizatsiya qilib boriladi.
3. Omonatga foizlar yillik O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalashtirish stavkasining 90% miqdorida (suzib yuruvchi stavkada) xisoblanadi.
4. Omonatga qo‘shimcha mablag‘ kiritilib borilishi mumkin.                                                 5. Omonatga joylashtirilgan mablag‘ va unga xisoblangan foizlar omonatchi 16 yoshga to‘lgandan so‘ng beriladi.
6. Omonatchi 12 oydan ortiq muddat saqlangan omonatini qaytarib olishni talab etganda, ushbu omonatga yillik O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalashtirish stavkasining 50% miqdoridan kelib chiqib foizlar hisoblab to‘lanadi.   
7. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi

"Buyuk kelajak"


Muddati - 18 yoshgacha

Yillik foizi - Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalash stavkasi 95% miqdorida  (15,2 %)

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.  
2. Omonatga xisoblangan foizlar yillik kapitalizatsiya qilib boriladi.
3. Omonatga foizlar yillik O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalashtirish stavkasining 95% miqdorida (suzib yuruvchi stavkada) hisoblanadi.
4. Omonatga qo‘shimcha mablag‘ kiritilib borilishi mumkin.                                                  5. Omonatga joylashtirilgan mablag‘ va unga xisoblangan foizlar omonatchi 18 yoshga to‘lgandan so‘ng beriladi.
6. Omonatchi 12 oydan ortiq muddat saqlangan omonatini qaytarib olishni talab etganda, ushbu omonatga yillik O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalashtirish stavkasining 50% miqdoridan kelib chiqib foizlar hisoblab to‘lanadi.
7. Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi

“Kafolatli daromad”

Muddati - 13-36 oygacha

Yillik foizi - Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalash stavkasi miqdorida

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatga xisoblangan foizlar yillik kapitalizatsiya qilib boriladi.
3.Omonatga foizlar yillik O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasi miqdorida (suzib yuruvchi stavkada) hisoblanadi.
4.Omonatga qo‘shimcha mablag‘ kiritilib borilishi mumkin.                                                    5. Omonatchi 12 oydan ortiq muddat saqlangan omonatini qaytarib olishni talab etganda, ushbu omonat saqlangan butue davrga yillik O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining amaldagi qayta moliyalashtirish stavkasining 50% miqdoridan kelib chiqib foizlar hisoblab to‘lanadi.
6.Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi


“Mustaqil yurt”


Muddati - 2-6 oygacha

Yillik foizi -14%

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Xisoblangan foizlar kapitalizatsiya qilib boriladi va omonat muddati tugagandan so‘ng to‘lab beriladi.
3. Omonatga qo‘shimcha mablag‘ kiritilib borilishi mumkin.
4. Omonatga hisoblangan foizlar naqd pulda yoki pul o‘tkazish yo‘li bilan to‘lab beriladi.
5.Omonatga naqd pulsiz shaklda(sh.j. bank plastik kartasidan) qabul qilingan mablag‘ omonatchiga naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz boshqa maqsadlarga(mablag‘ kelib tushgan xisobraqamdan tashqari x/rlarga) chiqim qilinayotganda-bankning amaldagi yagona ta’rifi asosida xizmat haqi undiriladi


“Farovon”


Muddati - 1-3 oygacha, 4-6 oygacha, 7-9 oygacha, 10-12 oygacha, 13-25 oygacha

Yillik foizi - 15%, 16%, 17%, 18%, 19%

1. Mablag‘ milliy valyutada naqd pul shaklida yoki naqd pulsiz shaklda omonatchining ish haqi va unga tenglashtirilgan mablag‘lari jumladan, omonatchining bank plastik kartasidagi mablag‘lari hisobidan qabul qilinadi.
2. Omonatchining dastlabki omonat summasi ustiga qo'shimcha mablag' kiritilib borilishi mumkin.
3. Omonatga naqd pulsiz shaklda (shu jumladan, bank plastik kartochkasidan) qabul qilingan mablag'lar bank tomonidan naqd pulda berilayotganda yoki naqd pulsiz shaklda boshqa maqsadlarga chiqim qilinayotganda bankning yagona tarifi asosida xizmat haqi undiriladi.
4. Omonatga hisoblangan foizlar oylik kapitalizatsiya qilinadi.
5. Omonatchi bankdan shartnoma muddatidan oldin omonatdagi pul mablag'ini qaytarib olishni talab qilganda, uning omonatiga foiz to'lovlar haqiqatda saqlangan muddatga muvofiq ravishda mazkur tartibning 10-bandi talabiga muvofiq bank tomonidan hisoblab to'lanadi.
6. Bir oy muddatdan kam saqlangan omonatlar muddatidan oldin qaytarib olinganda ushbu omonatga hisoblangan foiz to'lovlar bank tomonidan ushlab qolinadi.
7. Omonatning qisman muddatidan oldin qaytarish orqali shartnomani davom ettirishga mazkur tartibga muvofiq yo'l qo'yilmaydi.
Chop qilish PDF ni yuklash
O`zbekiston
Respublikasining
Hukumat portali
O`zbekiston Respublikasi
Markaziy banki

Siz ATB "Qishloq qurilish bank" tomonidan xizmat ko'rsatish sifatini qanday baholaysiz?

  • A'lo 80%
  • Qoniqarsiz 56%
  • Xizmatlardan kelajakda foydalanaman 26%
  • Yaxshi 19%
  • O'rta 14%
Valyutalar kursi 20.08.2019
Valyuta Xarid Sotish MB
1 USD 9 350,00 9 450,00 9 061,00
1 EUR 9 600,00 10 300,00 10 092,14
1 GBP 10 500,00 11 300,00 10 926,66
1 JPY 65,00 90,00 85,57
1 CHF 8 800,00 9 500,00 9 310,52
1 RUB 90,0 145,0 138,47
Kalkulyatorlar Bank xizmatlari tariflari