Rang sayt: A A A A

Taqdim etilayotgan xizmatlar to‘liq ro‘yxati

Faylni ko`chirish

Ko‘rsatiladigan xizmat turlari

1.1.

Depozit hisobvarag‘ini ochish, yuritish, yopish va boshqa shu kabi xizmatlar uchun

1.1.1.

Talab qilib olinguncha depozit hisobvaraqlar (shu jumladan, ikkilamchi) ochish va mulk shakli o‘zgarganda (qayta tashkil etish) qayta rasmiylashtirish

a)

kichik biznes sub’ektlariga

b)

boshqa tadbirkorlik sub’ektlariga

1.1.2.

Mijozning talab kilib olinguncha depozit (shu jumladan, ikkilamchi) hisobvarag‘ini yopish  

1.2.

To‘lov amaliyoti bo‘yicha:

1.2.1.

Mijozning pul mablag‘larini o‘tkazish bo‘yicha topshiriqnomasini bajarish (debet aylanma)

a)

tashqi bank to‘lovlari bo‘yicha:                                                     

b)

Bir oyda kamida 100 mln.so‘m naqd pul tushumiga ega mijozlar uchun *

v)

Xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari uchun

g)

Tasdiqlangan  namunaviy loyihalar asosida qishloq joylarda yakka tartibda uy-joy qurilishida ishtirok etayotgan pudrat qurilish tashkilotlarining maqsadli mablag‘lari uchun ochilgan maxsus 22626 - hisobraqamlar bo‘yicha

d)

ichki bank to‘lovlari bo‘yicha:    

(“Qishloqqurilishbank” filiali bo‘yicha):                                        

e)

O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti hisobiga kichik tadbirkorlik sub’ektlari hisobraqamlari orqali soliq va boshqa majburiy to‘lovlar o‘tkazilganda

j)

Tashqi va ichki bank to‘lovlari bo‘yicha mijozlar hisobraqamlaridan inkasso topshiriqnomalari va to‘lov talabnomalari asosida amalga oshirilgan to‘lovlar bo‘yicha har bir to‘lov hujjati uchun olinadigan bir martalik (500, 200 so‘mlik) xizmat haqi

1.2.2.

Fuqarolarning omonat (plastik karta) hisobvarag‘iga ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlarni o‘tkazish                                     

1.2.3.

Kelib tushgan va chiqarilgan har bir elektron to‘lovlarni, to‘lov hujjatlarini (talabnoma, chek, inkasso va shu kabilar) qabul qilish va qayd etish, tekshirish hamda to‘lovchiga xabar berish 

1.3.

Akkreditiv amaliyoti bo‘yicha xizmatlar (Moliya vazirligi huzuridagi maxsus Jamg‘arma mablag‘lari, bundan mustasno)

1.3.1.

Akkreditiv bo‘yicha hujjatlarni tekshirish

1.3.2.

Akkreditiv ochish

1.3.3.

Akkreditiv shartlarini o‘zgartirish yoki uni bekor kilish

1.3.4.

Akkreditivni tasdiqlash 

1.3.5.

Akkreditiv bo‘yicha to‘lovlarni amalga oshirish

1.3.6.

Akkreditiv summasini oshirish

1.4.

Bankning qat’iy hisobida turuvchi blanklaridan foydalanish

1.4.1

Naqd pul chek daftarchalarini ro‘yxatga olish (Budjet tashkilotlari va pensiya bilan bog‘liq ikkilamchi hisobraqamlari ochilgan pochta korxonalari bundan mustasno)

1.4.2.

Yo‘qotilgan pul chek daftarchasi o‘rniga boshqa pul chek daftarchasini berish   

1.5.

Naqd pul mablag‘lari bilan bog‘liq xizmatlar ko‘rsatish

1.5.1.

Bank kassasiga mijozlarning naqd pullarini qabul qilish

1.5.2.

Yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lmagan mijozlarga naqd pul berish (44, 45 simvol)

a)

Topshirilgan naqd pul doirasida (terminal tushumi bilan birgalikda)

b)

Naqd pul topshirmaydigan, topshirgan summadan ortiqcha olinganda yoki naqdsiz kelib  tushgan mablag‘lar doirasida

1.5.3.

Yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lgan mijozlarga naqd pul berish

a)

“Qishloqqurilishbank» ATB mijozlariga ish xaqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar uchun (oylik, pensiya, nafaqa mukofot, aliment, stipendiyalar va boshqalar)

b)

Boshqa bank mijozlariga ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar uchun

v)

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 2 iyuldagi 300-sonli qaroriga asosan savdo va umumiy ovqatlanish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi korxonalariga

g)

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash uchun (46 ramz bilan)

d)

Boshqa maqsadlar. (51 va 53 ramzlar)

1.5.4.

Naqd pul mablag‘larini almashtirib berish (boshqa pul birligiga)

1.5.5.

Inkassatsiya xizmati orqali keltirilgan xaltalardan oshiqcha yoki kamomad aniqlanganda, dalolatnomaga asosan (tranzit orqali topshiruvchi mijozlar bundan mustasno)

1.5.6.

Naqd pulni oldindan tayyorlash va inkassatsiya xizmati orqali mijoz kassasiga yetkazib berish (kassa xizmati uchun komissiya to‘lovidan tashqari)

1.6.

Aholiga bank chakana xizmatlarni ayrim turlarini ko‘rsatish bo‘yicha

1.6.1

Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha omonat hisobraqamlariga yuridik shaxslar va YaTTlar tomonidan amalga oshirilayotgan to‘lovlar bo‘yicha amallar bajarish

a)

naqd pul berilganda, shu jumladan talab qilib olinguncha omonat hisobvarag‘iga yoki bank plastik kartochkasiga o‘tkazish (bank mijozlarining ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlari bundan mustasno)

b)

naqd pulsiz o‘tkazib berish (jumladan, kommunal to‘lovlar va boshqa majburiy to‘lovlar uchun o‘tkazish)

v)

Bank filiallarining ipoteka kredit hisobvaraqlaridan jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha  (muddatli, jamg‘arma)  depozit hisobvaraqlariga yoki plastik kartochkalariga naqdsiz o‘tkazish

g)

kredit uchun boshlang‘ich badal qo‘yish, uning asosiy qarz va foizlarini so‘ndirishga yo‘naltirilganda

1.6.2.

Jismoniy shaxsning talab qilib olinguncha (muddatli, jamg‘arma) hisobvarag‘ini ochish, yuritish va yopish

1.6.3.

Jismoniy shaxsga talab qilib olinguncha (muddatli, jamg‘arma) xisobvaraq ochilganda omonat daftarchasi berish

1.6.4.

Yo‘qotilgan omonat daftarchasi o‘rniga yangi omonat daftarchasini berish   

1.6.5.

Jismoniy shaxsning talab qilib olinguncha (muddatli, jamg‘arma) hisobvarag‘idan yoki naqd pul topshirish orqali to‘lovlarni (viza, boj, kommunal to‘lov, jarima, kontrakt puli va shu kabilar) amalga oshirish

1.6.6

Jismoniy shaxslarning “Qishloqqurilishbank» ATBdagi  talab qilib olinguncha omonat   hisobvarag‘iga boshqa bankdagi  talab qilib olinguncha (muddatli, jamg‘arma)  depozit hisobvarag‘idan yoki plastik kartochkasidan, tranzit hisobvarag‘idan naqd pulsiz shaklda kelib tushgan mablag‘lar  bo‘yicha amallar bajarish. (“Qishloqqurilishbank» ATBfiliallari bundan mustasno)

a)

naqd pul berilganda(shu jumladan talab qilib olinguncha omonat hisobvarag‘iga yoki bank plastik kartochkasiga o‘tkazish)

b)

naqd pulsiz o‘tkazib berish (jumladan, kommunal to‘lovlar va boshqa majburiy to‘lovlar uchun o‘tkazish)

v)

kredit uchun boshlang‘ich badal qo‘yish, uning asosiy qarz va foizlarini so‘ndirishga yo‘naltirilganda

1.6.7.

“Qishloqqurilishbank» ATBning bitta filialida naqd holda qabul qilingan pulni yoki “Qishloqqurilishbank» ATBning plastik kartochkasidagi mablag‘ni boshqa bir filialida ochilgan talab qilib olinguncha (muddatli, jamg‘arma) depozit hisobraqamlariga o‘tkazish-  naqd pulda berish 

a)

jismoniy shaxs (pul egasi)ning talab qilib olinguncha (muddatli, jamg‘arma) depozit hisobvarag‘iga o‘tkazish

b)

naqd pulda berish yoki pul egasining “Qishloqqurilishbank» ATBdagi plastik kartochkasiga o‘tkazish 

1.6.8.

Jismoniy shaxslarning talab qilib olinguncha hisobvarag‘idagi mablag‘larga  foiz hisoblash

1.6.9.

“Qishloqqurilishbank» ATBning aksiyadorlari dividendlari bo‘yicha amallar bajarish

a)

-naqd pul berilganda yoki plastik kartochkaga o‘tkazilganda

b)

-naqdsiz shaklda tovar va xizmatlarga o‘tkazilganda

1.7.

Bank kafolatini berish

 

Milliy valyutada bank kafolatini berish bo‘yicha tariflar kredit Qo‘mitasining alohida qarori asosida tartibga solinadi

1.8.

Kredit (faktoring, lizing) asosida xizmatlar ko‘rsatish:

1.8.1.

Kreditlar berish (shu jumladan, jismoniy shaxslarga)

1.8.2.

Lizing operatsiyalari bo‘yicha bank xizmatini ko‘rsatish

1.8.3.

Faktoring operatsiyalari bo‘yicha bank xizmatini ko‘rsatish

1.8.4.

Jismoniy shaxs tomonidan ipoteka krediti olish bo‘yicha arizani ko‘rib chiqish hamda hujjatlarni rasmiylashtirish uchun (namunaviy loyixalar buyicha qishloq qurilish ipotekasi, bundan mustasno) bir martalik vositachilik yig‘imi

1.8.5.

Kredit shartnomasini kredit oluvchining talabiga asosan qayta ko‘rib chiqish

1.8.6.

Jismoniy shaxs tomonidan iste’mol kreditini olish bo‘yicha arizani ko‘rib chiqish hamda hujjatlarni rasmiylashtirish uchun bir martalik vositachilik yig‘imi

1.8.7.

Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga beriladigan tijorat kreditlari bo‘yicha arizalarni ko‘rib chiqish, yig‘ma jildlarini tayyorlash, notariusda rasmiylashtirish va kredit shartnomasini imzolashgacha bo‘lgan boshqa tadbirlarni amalga oshirish xizmatlari uchun bir martalik komission yig‘im

1.8.8.

Kredit qoldig‘i mavjud bo‘lgan holatda, kredit ta’minotiga taqdim etilgan mol-mulklarning kreditni qaytarilgan qismiga nisbatan qisman garovdan chiqarishda

1.8.9

Kreditning dastlabki summasi chiqqan kundan boshlab 30 kun va undan ortiq muddat davomida foydalanilmagan kredit summasi uchun bir martalik komission to‘lov

1.9.

«Bank-mijoz» yoki «Internet-banking» dasturi asosida ko‘rsatiladigan xizmatlar 

1.9.1.

Dasturni o‘rnatish

1.9.2.

Abonent to‘lovi

1.9.3.

Bank xodimini dasturdagi nosozlikni tuzatishga chaqirish yoki uni qayta o‘rnatish

1.9.4.

"Bank-mijoz" dasturi orqali to‘lov hujjatlarini elektron qayta ishlash uchun

1.9.5.

Bank mijozni ikkinchi marta "i-key" xavfsizlik elektron kalitlari bilan ta’minlaganda ("i-key" elektron kalitlari mijozning ehtiyotsizligi sababli ishdan chiqsa yoki yo‘qolganda)

1.10.

Qimmatli qog‘ozlar bilan bog‘liq bo‘lgan xizmatlar

1.10.1.

Aksiyalar bo‘yicha brokerlik xizmati

1.10.2.

Davlat qimmatli qog‘ozlari bo‘yicha brokerlik xizmati

1.10.3.

Anderrayting xizmati

1.10.4.

Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha trast operatsiyalari xizmati

1.10.5.

Bank kassasida mijozlarning qimmatbaho buyumlarini saqlash

1.10.6.

Bank mulklarini ijaraga berish

1.11.

So‘rovnomalarga javob berish, arxiv bo‘yicha ma’lumotnomalar tayyorlash va boshqa xizmatlar

1.11.1.

Mijozlarning so‘roviga asosan xorijiy valyuta kursi, qayta moliyalash stavkasi, qarzi yo‘qligi to‘g‘risida va bank siriga oid bo‘lmagan umumiy ma’lumotlarni berish

1.11.2.

3 oy muddat ichida bo‘lib o‘tgan amaliyotlar bo‘yicha so‘rovnomaga javob berish, shuningdek mijozning shaxsiy hisobvaraqlaridan ko‘chirma berish (qo‘shimcha)

1.11.3.

3 oydan ortiq muddat ichida bo‘lib o‘tgan amaliyotlar bo‘yicha so‘rovnomaga javob berish, shuningdek mijozning shaxsiy hisobvaraqlaridan ko‘chirma berish (qo‘shimcha)

2.

Mijozlarning valyuta hisobvaraqlarini yuritish

2.1.1

Yuridik va jismoniy shaxslar uchun talab qilib olinguncha depozit hisobvarag‘ini ochish bo‘yicha hujjatlarni rasmiylashtirish

a)

-Jismoniy shaxslar uchun

b)

-Yuridik shaxslar uchun

2.1.2

Hisobvaraqqa kiritiladigan eng kam badal miqdori

a)

jismoniy shaxslarga

b)

yuridik shaxslarga

2.1.3

Talab qilinguncha depozit hisob-varaqlarining kredit qoldiqlariga foizlar hisoblash:

a)

yuridik shaxslar (tranzit, maxsus blok, jamg‘arma hisobvaraqlari va maqsadli mablag‘lar, bundan mustasno) hisobvaraq qoldigi 35 ming Yevro ekvivalenti va undan yuqori bo‘lganda, foizlar kunlik hisoblanadi va yil oxirida to‘lanadi

b)

jismoniy shaxslar (xalqaro pul o‘tkazmalari tizimi orqali tushgan mablag‘lardan tashqari) hisobvaraq qoldig‘i 5 ming Yevro ekvivalenti va undan yuqori bo‘lganda, foizlar kunlik hisoblanadi va oy oxirida to‘lanadi

2.1.4

Muddatli (jamg‘arma) depozit hisobvaraqlariga foizlar hisoblash

a)

jismoniy shaxslarga

b)

yuridik shaxslarga

2.1.5

Mijozlarning talabiga binoan hisobvarag‘idan ko‘chirma va uning nusxasi (dublikat) berish, har bir nusxa uchun 

a)

har bir operatsiya bajarilgandan keyin(birinchi marta berilganda)

b)

1 yilgacha bo‘lgan muddatdagi operatsiyalar bo‘yicha

v)

1 yildan ortiq bo‘lgan muddatdagi operatsiyalar bo‘yicha

2.2.

O‘tkazmalar

2.2.1

Mijozning hisobvarag‘iga o‘tkazmani hisoblab yozish

2.2.2

O‘zbekiston Respublikasi hududidagi o‘tkazmalar

2.2.3

Bir korrespondent bank ichidagi mijozlarning hisobvarag‘idan o‘tkazmalarni amalga oshirish

2.2.4

Respublika hududidan tashqariga xorijiy valyutani o‘tkazish

a)

benefitsiar uchun xarajatlar bilan

b)

benefitsiar uchun xarajatlarsiz

2.2.5

Respublika hududidan tashqariga xorijiy banklardagi korrespondent hisobraqamlarini to‘ldirish maqsa-dida xorijiy valyutani o‘tkazish (korrespondent banklar uchun)

a)

500 000,0 gacha

b)

500 000,0 dan yuqori

2.2.6

Ijro uchun qabul qilingan to‘lov topshiriqnomasining shartlarini o‘zgartirish

2.2.7

Ijro qilingan to‘lovni bekor qilish, qaytarish (faqat valyutalashtirish davrida)

2.2.8

Mijoz hisobiga kelib tushmagan summalarni vakil banklar orqali qidirib topish

2.3.

Mijozlar topshiriqnomalarini bajarish bo‘yicha tariflar  

A. Import akkreditivlari

2..3.1.

 Import  akkreditivini ochish

a)

Tasdiqlanmagan akkreditivni ochish

2.3.2.

Xorijiy bank-korrespondent tomonidan tasdiqlangan akkreditivni ochish:

a)

agar xorijiy bank-korrespondent-ning xizmat haqi va xarajatlari bo‘yicha to‘lov­larni mijozning o‘z valyuta mablag‘lari hisobiga  amalga oshirilsa

b)

agar xorijiy bank-korrespondent­ning xizmat haqi va xarajatlari bo‘yicha to‘lov­larni bankning o‘z valyuta mablag‘lari hisobiga  amalga oshirilsa

2.3.3.

Akkreditiv shartlarini o‘zgartirish (akkreditiv summasi va muddatini oshirish bilan bog‘liq bo‘lmagan)

2.3.4.

Akkreditiv shartlarini bekor qilish

2.3.5.

Akkreditiv summasi va muddatini oshirish (oshgan qismi uchun to‘lanadi)

2.3.6.

Akkreditiv hujjatlarini qabul qilish va tekshirish

2.3.7.

Taqdim etilgan, akkreditiv shartlariga nomutanosib bo‘lgan hujjatlar bo‘yicha ushlab qolinadigan vositachilik haq

2.3.8.

Xorijiy vakil bankning kredit liniyasi xisobiga savdoni moliyalashtirish bo‘yicha limit asosida akkreditiv ochish yo‘li bilan import bitimini moliyalash­tirishni taqdim etish uchun xizmat haqi:

a)

agar xorijiy bank-korrespondentning xizmat haqi va xarajatlari bo‘yicha to‘lovlarni mijoznin o‘z valyuta mablag‘­lari hisobiga  amalga oshirilsa

b)

agar xorijiy bank-korrespondentning xizmat haqi va xarajatlari bo‘yicha to‘lovlarni bankning o‘z valyuta mablag‘lari hisobiga  amalga oshirilsa

2.3.9.

Xorijiy vakil bankning kredit liniyasi xisobiga savdoni moliyalashtirish bo‘yicha limit asosida ochilgan akkreditiv  shartlarini o‘zgartirish (akkreditiv summasini va muddatini oshirish bilan bog‘liq bo‘lmagan)

B. Eksport akkreditivlari

2.3.10.

Eksport akkreditivini boshlang‘ich avizolash

2.3.11.

Eksport akkreditivini   avizolash

2.3.12.

Eksport akkreditivi bo‘yicha o‘zgarishlarni avizolash

2.3.13.

Eksport akkreditivni bekor qilish

2.3.14.

Eksport akkreditivi bo‘yicha taqdim etilgan hujjatlarini qabul qilish, tekshirish va jo‘natish

2.3.15.

Vakil-bank topshiriqnomasiga asosan eksport akkreditivni tasdiqlash:

a)

qoplangan

b)

qoplanmagan

2.4.

Xujjatli inkasso

2.4.1.

Import inkassosi bo‘yicha hujjatlarni  qabul qilish, tekshirish  va to‘lovni amalga oshirish

2.4.2.

Inkasso topshiriqnomasi xujjat-lari bo‘yicha yo‘riqnomani o‘zgartirish

2.4.3.

Akseptsiz/to‘lovsiz hujjatlarni taqdim etish

2.4.4.

Xujjatlarni aksept/to‘lovga nisbatan taqdim etish

2.5.

Vakil banklar topshirig‘iga asosan savdoni moliyalashtirish amaliyotlari bo‘yicha tariflar

A. Akkreditivlar

2.5.1.

Vakil bank topshirig‘iga asosan akkreditivni benefitsiarning bankiga avizolash

2.5.2.

Vakil bank topshirig‘iga asosan akkredi­tiv bo‘yicha taqdim etilgan o‘zgarishlar­ini benefitsiarning bankiga avizolash

2.5.3.

Vakil bank topshirig‘iga asosan akkreditivni tasdiqlash:

a)

qoplangan

b)

qoplanmagan

2.5.4

Hujjatlarini qabul qilish va tekshirish

B. Kafolat, kontr-kafolat va "stand - by"(rezerv) akreditivlari

2.5.5.

Kafolat, kontr-kafolat va "stand - by" akkreditivini (rezerv akkreditivlarini) vakil bank topshirig‘iga asosan avizolash (bankimiz majburiyatlarisiz)

2.5.6.

Oldin avizolangan kafolat, kontr-kafolat va "stand - by" akkreditivi bo‘yicha o‘zgarishlarni  vakil bank topshirig‘iga asosan avizolash

(bankimiz majburiyatlarisiz)

2.5.7.

Vakil bank topshiri­g‘iga asosan kontr-kafolatni taqdim etish (chiqarish):

a)

bankka kontr-kafolat summasini

100 % qoplab berilganda 

b)

kontr-kafolat summasi qoplamaganda

2.5.8.

Vakil bank topshirig‘iga asosan berilgan kontr-kafolat shartlarini o‘zgartirish (kontr-kafolat summasi-ni oshirish bilan bog‘liq bo‘lmagan o‘zgarish)

2.5.9.

Kontr-kafolat summasini oshirish:

a)

bankka kontr-kafolat summasini

100 % qoplab berilganda 

b)

kontr-kafolat summasi qoplamaganda

2.5.10.

Vakil bank topshirig‘iga asosan chiqarilgan kontr-kafolatga xizmat uchun vositachilik haq:

a)

bankka kontr-kafolat summasini

100 % qoplab berilganda 

b)

kontr-kafolat summasi qoplamaganda

2.6.

Naqd xorijiy valyutalar bilan amalga oshiriladigan amaliyotlar

2.6.1

Naqd valyutani mijozning hisobvarag‘iga kirim qilish

2.6.2

Sotilgan tovarlar, ko‘rsatilgan xizmatlar va bajarilgan ishlar uchun naqd valyutani qabul qilish 

2.6.3

Mijozning hisobvarag‘idan naqd valyuta berish:

a)

yuridik shaxslarga

b)

diplomatik vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatga ega bo‘lgan xorijiy diplomatik tashkilotlarga

- jismoniy shaxslarga

v)

naqd valyutada qo‘yilgan bo‘lsa

g)

naqdsiz ko‘rinishda qo‘yilgan bo‘lsa (xalqaro pul o‘tkazmalari orqali tushgan mablag‘lardan tashqari)

d)

rezident va norezidentlarning jamg‘arma qo‘yilmalari bo‘yicha

2.6.4

Eskirgan naqd valyutani keyinchalik chet el banklarida almashtirish asosida inkassoga qabul qilish

2.6.5

Jismoniy shaxslarga hisobvarag‘idan yechib olingan naqd xorijiy valyutani chet elga olib chiqishga ruxsat berish

2.6.6

Xorijiy valyutadagi yirik banknotani maydasiga almashtirib berish yoki teskarisi

2.6.7

Naqd xorijiy valyutani va yo‘l cheklarining haqiqiyligiga shubha tug‘ilgan holatda ularni ekspertizaga qabul qilish

2.6.8

Xorijiy davlatning shikastlangan pul belgilarini almashtirish

2.7.

Kafolatlar, kontr-kafolatlar, "stand - by" (rezerv) akkreditivlar

2.7.1.

Kafolatni  summasini 100 % qoplab bergan holda  taqdim etish (chiqarish)

2.7.2.

Kafolatni  summasini 100 % qoplab bermagan holda taqdim etish (chiqarish)

2.7.3.

Kafolatni (kontr-kafolatni), "stand - by" akkreditivini avizolash

2.7.4.

Oldin avizolangan kafolat, kontr-kafolat va "stand - by" akkreditivi bo‘yicha o‘zgarishlarni  avizolash

2.7.5.

Kafolat va u bo‘yicha o‘zgarishlarning haqiqiyligi bo‘yicha ma’lumot berish (mijoz talabnomasiga binoan)

2.7.6.

Kafolatga xizmat uchun vositachilik haq:

a)

bankka kontr-kafolat summasini 100 % qoplab berilganda 

b)

kontr-kafolat summasi qoplamaganda

2.7.7.

Kafolat shartlariga o‘zgartirishlar kiritish (kafolat summasini oshirish bilan bog‘liq bo‘lmagan)

2.7.8.

Qoplanmagan  kafolat summasini oshirish  bo‘yicha

2.7.9.

Qoplangan kafolat summasini oshirish  bo‘yicha

2.7.10.

Kafolat (kontr-kafolat) va "stand - by" akkreditivlari bo‘yicha taqdim etilgan hujjatlarni tekshirish 

2.8.

Konversion amaliyotlar

2.8.1

O‘zbekiston Respublikasi Valyuta birjasida mijozlar uchun xorijiy valyutani xarid qilish

2.8.2

Bank tomonidan mijozning xorijiy valyutasini o‘zbek so‘miga konvertatsiya qilib berish

2.8.3.

Mijozning talabiga binoan bir naqdsiz valyutani boshqa valyutaga almashtirish

 

-  Yuridik shaxslar

a)

bank mablag‘lari hisobidan (amaliyot kuniga Markaziy bank kursida amalga oshiriladi)

b)

vakil banklar orqali (korrespondent bank kursida amalga oshiriladi)

 

- Jismoniy shaxslar

a)

Xalqaro pul o‘tkazmalari orqali kelib tushgan mablag‘lar

b)

Boshqa mablag‘lar

v)

Mijozning talabiga binoan milliy valyutani naqdsiz ko‘rinishda boshqa valyutaga almashtirish

2.8.4.

Chet el valyutasidagi hosilaviy amallar (SVOP amaliyotlari)  

2.8.5.

Bank taklifiga ko‘ra

2.8.6.

Mijoz talabiga ko‘ra:

a)

Sotish\sotib olish

b)

Sotib olish\sotish 

2.9.

Eksport-import va barter shartnomalarni ro‘yxatga olish va ularning hisobi

2.9.1

Mijozlarning eksport-import va barter shartnomalariga xizmat ko‘rsatish

2.9.2

Eksport-import va barter shartnomalariga kiritilgan har bir qo‘shimcha bitim uchun

2.9.3

Elektron tarzda hisob-kitob ma’lumotnomasini dasturga kiritilganligi uchun

2.9.4

Shartnomalar (shuningdek, loyihalarni) hamda qo‘shimcha bitimlarni ko‘rib chiqish, kamchiliklarni yozma ravishda ko‘rsatib berish

2.10.

Boshqa amaliyotlar va xizmatlar

2.10.1

Pochta va kommunikatsion xarajatlar

a)

Pochta

b)

SWIFT

v)

ТЕЛЕКС

2.10.2

Mijozning talabiga asosan bajarilgan amaliyot to‘g‘risida  SWIFT xabarnomasi nusxasini berish

2.10.3

Mijozning topshiriqnomasida oluvchining to‘lov rekvizitlarini noto‘g‘ri taqdim etilganda (SWIFT kodi, bank nomi va manzilini) aniqlashtirish

2.10.4

Mijozning talabi bo‘yicha hisobraqamlari to‘g‘risida ma’lumot berish

3.

Bank plastik kartochkalarini berish va xizmat kursatish bo‘yicha:

3.1.1.

Ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiya loyihalari asosida emissiya qilishda

3.1.2

Jismoniy shaxslar plastik kartochka-si (3.1.1 –bandga tegishli bo‘lmagan)

3.1.3

Yuridik shaxsning korporativ kartochkasi va yakka tartibdagi  tadbirkor  plastik kartochkasi

3.1.4

To‘lov terminali savdo kartasi

3.2.

Plastik kartochka yo‘qotilganda yoki shikastlanganda, uni qaytadan emissiya qilishda  undiriladigan bank xizmatlari haqi:

3.2.1.

Jismoniy shaxslarga va ish haqi pensiya, nafaqa va stipendiya loyihalari asosida emissiya qilishda 

3.2.2.

Yuridik shaxsning korporativ kartochkasi va yakka tartibdagi  tadbirkorning plastik   kartochkasi

3.2.3.

Savdo kartochkasi

3.3.

So‘m  plastik kartochkaga texnik xizmat ko‘rsatishda undiriladigan  bank xizmatlari haqi:

3.3.1.

So‘m plastik kartochkaning amal qilish muddatini uzaytirish (amal qilish muddati - 5 yil)

3.3.2.

Plastik kartochkani blokirovka holatidan chiqarish

3.3.3

Plastik kartochkani “Stop list” ga qo‘yish (barcha turdagi plastik kartochkalari uchun)

3.4.

Bank tomonidan savdo, umumiy ovqatlanish va pullik xizmat ko‘rsatish nuqtalariga o‘rnatilgan to‘lov terminallari inkassatsiya qilinganda olinadigan komission to‘lovlar haqi:

3.4.3

Savdo kartochkalari yo‘qolgan, buzilgan va shikast yetkazilgan holatlarda savdo cheklari orqali inkassatsiya qilish (qayta tiklash)

3.5.

Naqd pul mablag‘larini terminal yoki bankomat orqali yechishda komission to‘lov bo‘yicha:

3.5.1

«Qishloqqurilishbank»  ATB plastik kartochkalari

3.5.2

Boshqa banklarning plastik kartochkalari

3.6.

Bank tomonidan terminallarni ijaraga berishda hamda aholi tomonidan infokiosk va bankomatlardan foydalanishga olinadigan komission to‘lovlar bo‘yicha:

3.6.1

Yuridik shaxslarga to‘lov terminallarni ijaraga berish (oylik to‘lov)

3.6.2

Yakka tartibdagi tadbirkorlarga to‘lov terminallarni ijaraga berish (oylik to‘lov)

3.6.3

To‘lov terminalini ta’mirlab bo‘lmaydigan holda ishdan chiqarish yoki uni yo‘qotish hollarida qo‘llaniladigan jarima sanksiyasi

3.6.4

Infokiosk va bankomat orqali bank xizmatlari ko‘rsatishda

3.7

Jismoniy shaxslarning plastik kartochkasidan mablag‘lar ishlatilishi bo‘yicha haq:

3.7.1

Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalaridan mablag‘lar chiqim qilinganda

3.7.2

Plastik kartochka egasi tomonidan iste’mol, ipoteka, lizing kredit-larini olishda shakllantirilishi lozim bo‘lgan boshlang‘ich to‘lovi, ular bo‘yicha hisoblangan foizlar va asosiy qarz miqdorini so‘ndirilishiga yo‘naltirilganda

3.8

Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalariga mablag‘lar naqd pulda va naqd pulsiz tartibda kirim qilinishi  bo‘yicha haq:

3.8.1

Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalariga naqd pul kirim qilinishida

3.8.2

Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalariga ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiya to‘lovlari naqd pulsiz kirim qilinishida

3.8.3

“Qishloqqurilishbank» ATB filiallarida ochilgan omonat va plastik kartochka hisobvaraqlaridan kelib tushgan mablag‘larni naqd pulsiz kirim qilinishida

3.8.4

“Qishloqqurilishbank» ATB filiallarining ipoteka kredit hisobvaraqlaridan jismoniy shaxslarning plastik kartochkalariga naqdsiz o‘tkazish

3.8.5.

“Qishloqqurilishbank» ATB aksiyadorlari dividendlari kirim qilinganda

3.8.6.

Mijozning pensiya jamg‘armasi hisobidan yig‘ilgan pul mablag‘lari kelib tushganda

3.8.7.

Fuqarolarning buzilgan uy-joylari buyicha Xukumat va maxalliy hokimiyatlar tomonidan to‘lab berilgan kompensatsiya to‘lovlarini kirim qilishda

3.8.8.

Soliq to‘lovchining deklaratsiyasiga asosan DSIdan pul mablag‘lari kelib tushganda

3.8.9

«Card to card» xizmatidan foydalangan holda mablag‘lar kirim qilish

3.8.10

Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalariga boshqa mablag‘lar naqd pulsiz kirim qilish uchun kelib tushganda (3.8.1.-3.8.9.-bandlari bundan mustasno)

3.9

Jismoniy shaxslarning plastik kartochkalar hisobvaraqlaridagi qoldiq mablag‘larga foiz hisoblash

a)

Kun oxirida 100 000 (yuz ming) so‘m va undan ortiq mablag‘ bo‘lganda

3.10

Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ plastik kartochkalariga mablag‘lar kirim qilinishida olinadigan komissionlar

3.10.1

Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ plastik kartochkalariga mablag‘lar kirim qilinishi uchun o‘zlarining asosiy hisobvaraqlaridan tranzit hisobvarag‘iga mablag‘ ko‘chirilganda

3.10.2

Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ plastik kartochkalariga mablag‘lar kirim qilinishida bank xizmati

"SMS-BANKING"

4.1.

Yuridik shaxslar

 

  Xizmatlarga ulanish

a)

«To’liq xizmat»

b)

«Cheklangan xizmat»

v)

«Qoldiq xizmat»

4.2.

Jismoniy shaxslarga:

 

SMS-servis xizmatidan foydalanish

4.2.1

  - ulanish

 

  - yillik abonent to‘lovi

5.

“Visa Classic” Plastik kartochkaci bo‘yicha

5.1.

Kartochkani emissiya kilish (uch ish kunida)

5.2.

Kartani shoshilinch emissiya kilish (bir ish kunida)

5.3.

Kartochkani muddati o‘tishi bilan qaytadan emissiya qilish

5.4.

Kartochka yo‘qotilganda yoki shikast yetkazilganda qayta emissiya kilish

a)

Kartochkani buzilishi, o‘g‘irlanishi, PIN-kodi  yo‘qolishi va boshqa sabablarga ko‘ra qaytadan emissiya qilish

5.5.

Kartochka hisobvarag‘iga xizmat ko‘rsatish (yillik)

5.6.

Kartochkani xalqaro stop-listga berish

5.7.

Bank kartochkalari orqali terminal va bankomat orqali naqd pul olinganda ushlab qolinadigan xaq

a)

- QQB 

b)

- Boshqa bank bankomati orqali

5.8.

Bank kartochkalari orqali savdo va xizmat ko‘rsatish korxonalarida tovar va xizmatlar uchun naqd pulsiz to‘lovlar o‘tkazilganda olinadigan xaq

a)

- QQB terminallari orqali

b)

- boshqa banklar terminallari orqali

5.9.

Bitta e’tirozli tranzaksiyani qayta ishlash (Chargeback)

5.10.

Boshlang‘ich badal

5.11.

Shundan sug‘urta badali

 

Nazorat – O‘lchov ishlari  bo‘yicha

6.1.

Moliyalashtirish manbai qandayligidan qatiy nazar:

a)

bajarilgan ishlar hajmi 100,0 mln. so‘m va undan kam bo‘lgan taqdirda.

b)

bajarilgan ishlar hajmi 100,0 mln. so‘mdan kup bo‘lgan taqdirda.

6.2.

Ob’ekt qurilishi markazlashgan mablag‘lar, hamda, budjet va unga tenglashtirilgan mablag‘lar hisobidan amalga oshirilganda.

 

 


Chop qilish PDF ni yuklash
O`zbekiston
Respublikasining
Hukumat portali
O`zbekiston Respublikasi
Markaziy banki
 1. Siz ATB "Qishloq qurilish bank" tomonidan xizmat ko'rsatish sifatini qanday baholaysiz?
  1. A'lo
   1018 (40%)
  2. Qoniqarsiz
   750 (30%)
  3. Xizmatlardan kelajakda foydalanaman
   297 (12%)
  4. Yaxshi
   264 (10%)
  5. O'rta
   207 (8%)
Valyutalar kursi 20.10.2020
Valyuta Xarid Sotish MB
1 USD 10 350,00 10 390,00 10 371.76
1 EUR 11 700,00 12 700,00 12 153.63
1 GBP 13 000,00 14 000,00 13 393.05
1 JPY 80,00 110,00 98.40
1 CHF 11 000,00 12 000,00 11 340.21
1 RUB 110,00 160,00 133.19
Kalkulyatorlar Bank xizmatlari tariflari